Korvausten hakeminen

Korvausten hakeminen

Hakemuksia voi toimittaa joko postitse tai käydä tipauttamassa kassan postilaatikkoon osoitteessa Porakatu 6, Mänttä.

Toimita maksettu lasku, joko kopio tai alkuperäinen, sekä maksukuitti. Lääkekorvaushakemusten mukana on toimitettava myös apteekin lääkelaskelma.

Lääkärin lähete tarvitaan fysioterapian, hieronnan, osteopatian, kiropraksian sekä naprapatian osalta. Lähetteen tulee olla voimassa käyntipäivänä. Lähete on voimassa vuoden allekirjoitushetkestä alkaen. Tutkimuksen  suorittaneen tai hoidon antaneen lääkärin tai muun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön pitää olla merkitty sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kela-taksien kuiteissa pitää näkyä kuka on matkustanut ja määränpää.

Silmälasikorvausta hakiessa tarvitaan kuitti, jossa näkyy hakijan nimi ja kustannuserittely.

Mikäli Kela-korvausta ei ole vähennetty laskulla, toimita hakemus ensin Kelaan saadaksesi Kela-korvauksen. Saatuasi Kelan päätöksen toimita päätös kassaan yhdessä laskukopion ja kuitin kanssa lisäetuuden korvaamista varten.

Kustannusten katsotaan syntyvän silloin kun hoito annetaan tai tutkimus suoritetaan. Korvausten vuotuisia enimmäismääriä (esim. hammashoidossa) tarkasteltaessa korvausperuste määräytyy hoitoajankohdan mukaan riippumatta siitä, milloin kustannukset on maksettu.

Kassan vastuu lisäetuuksien osalta alkaa vakuutussuhteen alkamisesta lukien ja päättyy vakuutussuhteen päättyessä. Kassa korvaa ainoastaan vakuutussuhteen aikana syntyneitä kustannuksia.

Korvausten hakuaika on kuusi kuukautta maksun suorittamisesta.