Korvaukset

Korvattavat kustannukset


 • Lääkärinpalkkiot
 • ei kuitenkaan leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä perittyä palkkiota tai ajokorttitodistukseen liittyvää vastaanottokäyntipalkkiota
 • Hammashoitoa
 • vähintään vuoden kassaan kuuluneelle hammaslääkärin, hammasteknikon, hammashoitajan tai suuhygienistin suorittamasta hoitotyöstä peritty palkkio tai maksu. Korvaus on enintään 280 euroa/kalenterivuosi. HUOM! Kassan hallituksen päätöksellä vuonna 2024 lisäetuutena korvataan käyttörahastosta 280 euron lisäksi 70€. Yhteensä enintään 350€/kalenterivuosi
 • Yksityisen hammashoidon osalta kela-korvaus tulee olla vähennettynä kustannuksista tai haettuna Kelasta, ennen korvaushakemuksen toimittamista kassaan.
 • Julkisen sairaanhoidon kustannuksina korvataan
 • poliklinikkamaksut
 • terveyskeskusmaksut
 • sairaalan päiväkirurgia
 • sairaalan ja terveyskeskuksen vuodeosaston hoitopäivämaksu enintään 30 vuorokaudelta kalenterivuotta kohti
 • laboratoriotutkimukset ja patologian alaan kuuluvat tutkimukset näytteenottoineen
 • lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäkäynnit
 • Lääkkeet
 • lääkärin, hammaslääkärin ja rajoitetun määräämisoikeuden saaneen terveydenhuollon ammattihenkilön määräämistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä vastaavista tuotteista ja perusvoiteista silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla. Korvaus lasketaan viitehinnasta. Sairausvakuutuslain mukaisten lääkkeiden vuosittaista alkuomavastuuta ei korvata. HUOM! Kassan hallituksen päätöksellä vuonna 2024 lääkkeiden 50 euron alkuomavastuu korvataan käyttörahastosta.
 • Yksityisen terveydenhuollon tutkimukset ja hoito
 • a) lääkärin määräämästä laboratoriotutkimuksesta sekä radiologisesta tutkimuksesta peritystä maksusta 75 prosenttia pois lukien syöpähoidot. Tutkimuksen yhteydessä tehtäviä muita toimenpiteitä ei korvata;
 • b) lääkärin määräämästä fysioterapiasta, fysioterapeuttisista tutkimuksista ja osteopaatin antamasta hoidosta peritystä maksusta 70 prosenttia
 • c) lääkärin määräämästä hieronnasta, naprapatia- ja kiropraktiikkahoidosta 50 %, kuitenkin enintään 125 euroa vakuutettua kohti kalenterivuodessa;
  d) psykoterapia ja psykologin antama hoito, kuitenkin enintään 125 euroa vakuutettua kohti kalenterivuodessa
  e) sairaanhoitajan antama hoito
 • Muut korvattavat kustannukset
 • a) matkat: kassa korvaa Kela-taksin omavastuun 25€. Kassa ei korvaa oman auton käytöstä aiheutuneita matkakustannuksia.
 • b) apuvälineet: lääkärin määräämien sidosten, apuvälineiden ja tekojäsenten ensimmäinen hankkiminen 400 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti
 • c) Vähintään yhden vuoden kassaan kuuluneelle vakuutetulle lääkärin tai optikon määräämien silmä- ja piilolasien hinnasta aikaisintaan kolmen vuoden väliajoin. Korvauksen enimmäismäärä on 280 euroa. Korvauksen edellytyksenä on, että linssit ovat näkökykyä korjaavat. Silmälasirahaa vastaavan summan voi halutessaan käyttää myös silmien näkökyvyn korjausleikkaukseen. Korvaussummat ja korvauksen uudelleen saamisen edellytykset ovat samat kuin silmälasihankinnan osalta. Optikon tekemiä tutkimuksia, poislukien näöntarkastus, ei korvata. HUOM! Kassan hallituksen päätöksellä vuonna 2024 lisäetuutena korvataan käyttörahastosta 280 euron lisäksi 70€. Yhteensä enintään 350€/kalenterivuosi.


Korvauksia käsitellään kerran viikossa pääsääntöisesti torstaisin.

Ei korvattavia kustannuksia ovat mm. ajokorttitodistukset, ennaltaehkäisevät rokotteet, optikon tekemät tutkimukset. Myöskään toimisto-, palvelu-, laitos-, ja toimenpidemaksuja, laskutuslisiä tai muita niihin rinnastettavia kustannuksia ei korvata.